Yhdistyksen stipendit

Jäsenet voivat hakea yhdistykseltä apurahaa täydennyskoulutusta varten. Lähetä vapaamuotoinen hakemus huhtikuun loppuun mennessä: therese.almen(at)kolumbus.fi. Hakemuksesta tulee käyttötarkoituksen lisäksi ilmetä: 1) hakijan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, 2) syntymävuosi, 3) tutkinnot suoritusvuosineen ja arvosanoineen, 4) virkavuodet / kuinka kauan opettanut ranskaa, 5) nykyinen oppilaitos, työpaikka ja tehtävät sekä opetustuntimäärä ranskassa, 6) aikaisemmat stipendit, apurahat tai maininta, ettei ole niitä saanut, sekä saako muuta avustusta nyt hakemaansa koulutukseen, 7) jäsenyysvuodet Suomen ranskanopettajain yhdistyksessä, 8) muut asian ratkaisuun mahdollisesti vaikuttavat seikat, 9) pankkiyhteys. Hallitus käsittelee stipendihakemukset toukokuun kokouksessa. Stipendit maksetaan jälkikäteen kurssitodistusta vastaan.