Vuoden 2012 kielenopettaja Leena Hedlund

Suomen ranskanopettajain yhdistys onnittelee vuoden 2012 kieltenopettajaa Leena Hedlundia. Länsi-Porin lukion englannin, ranskan ja italian lehtori Leena Hedlund on tehnyt oppiainerajat ylittävää yhteistyötä muiden kuin kielten aineryhmän kanssa esimerkiksi kuvataiteen hankkeissa. Félicitations, Leena !