Ranskan kielen oppimistulokset perusopetuksen päättyessä

Opetushallitus järjesti ranskan kielen A- ja B-oppimäärien arvioinnin keväällä 2013. A-oppimäärän arviointiin osallistui 1 023 oppilasta 90 suomenkielisestä koulusta. B-oppimäärän arvioinnissa oli mukana 1 210 oppilasta 76 suomenkielisestä ja 23 ruotsinkielisestä koulusta.
Raportissa vastataan mm. kysymyksiin:
› Miten hyvin oppilaat osaavat ranskaa perusopetuksen päättyessä?
› Miten ranskaa opetetaan ja opiskellaan?
› Mitä mieltä oppilaat ovat ranskan opiskelusta, omasta osaamisestaan ja ranskan tarpeellisuudesta?
› Miten ranskan arvosanat muodostuvat?
› Miten tasa-arvo toteutuu ranskan opiskelussa?
Lue koko raportti: http://oph.fi/julkaisut/2014/ranskan_kielen_a_ja_b_oppimaaran_oppimistulokset_perusopetuksen_paattovaiheessa_2013