Prelipaketti on ilmestynyt – Preli-paket är här igen!

Prelikokeet A- ja B-ranskaan

Suositut YO-prelimme saivat jatkoa! Olemme tehneet siis täysin uuden prelikokeen lukion A- ja B-ranskaan. Se on yhteensopiva uusimman Abitti-version kanssa. Yhden kokeen hinta on 100 euroa, ja kaksi saa hintaan 150 euroa. Koe toimitetaan sähköisenä tai USB-tikulla, molemmat sisältävät kokeen pdf-tiedostona sekä zip-tiedostona, josta se on helppo ladata Abittiin. Koe sisältää kuullunymmärtämisharjoituksia, videoklippejä, tekstejä, rakenne- ja kirjoitusharjoituksia, uusia tehtävätyyppejä unohtamatta. Tilaukset voi tehdä suoraan SUKOLin toimistoon: tiina.eraheimo@sukol.fi.

 

Det har kommit en ny version av vårt populära preli-paket! Vi har alltså gjort nya preliminära studentprov i både A- och B-franska. Ett prov kostar 100 euro och för båda tillsammans fakturerar vi 150 euro. Proven levereras elektroniskt eller på en USB-minnespinne och finns både som pdf-fil och zip-fil, som enkelt laddas upp på Abitti. Provet innehåller hörövningar, videoklipp, texter, strukturövningar och skrivuppgifter, inklusive nya uppgiftstyper. Beställningen görs direkt till SUKOL genom att skriva till tiina.eraheimo@sukol.fi.