Miten arvioida monipuolisesti? Hur bedöma mångsidigt?

Miten arvioida monipuolisesti? Onko arviointi tavoitteiden mukaista? 
Syyskoulutuksen tiimoilta järjestämme peruskoulun ranskan kielen arviointikoulutuksen pe 2.2.2017 klo 16-19 Helsingissä (paikka tarkentuu myöhemmin).
Arviointityöpajan vetää ansioitunut Najat Ouakrim-Soivio. Työpaja järjestetään räätälöidysti peruskoulussa opettaville ja kustannusten/tilavuokran takia pyydämme sitovia ilmoittautumisia jo nyt (15.1. mennessä).
Koulutuksen hinta on 55 euroa, mikäli saamme mukaan noin 20 innokasta opettajaa.
Toivomme, että mahdollisimman moni ilmoittautuu mukaan!
(Mikäli emme saa tarpeeksi ilmoittautuneita, meidän on ikävä kyllä peruttava koulutus/korotettava koulutuksen hintaa.
Luento & työpaja: 
Tavoitteena on, että koulutukseen osallistuville muodostuisi kokonaisnäkemys opettamisen, oppimisen ja arvioinnin yhteydestä. Luento-osuudessa käsiteltäviä teemoja ovat:
·       mikä haastaa kielten opettajia arvioinnissa,
·       miten oppimiskäsitys ja arviointi liittyvät toisiinsa,
·       mikä on tavoitteiden merkitys arvioinnissa (myös laaja-alaisen osaamisen tavoitteet),
·       miten oppimisen ja osaamisen arvioinnin tehtävät  poikkeavat toisistaan ja
·       miten itse- ja vertaisarvioinnilla tuetaan oppilaan oppimista
Työpajaosuudessa paneudutaan käytännön työskentelyn avulla:
·       vertaisarvioinnin toteuttamiseen osana kielten oppimista ja opettamista sekä
·       siihen, miten edistää yhtenäisemmän arviointikulttuurin syntymistä
Hur bedöma mångsidigt? Uppfyller bedömningen målen?
På höstutbildningen bestämde vi att ordna en workshop om bedömning för fransklärare i grundskolan. Sagt och gjort, vi ordnar utbildningen fredagen den 2 februari klockan 16 – 19 i Helsingfors (platsen meddelas senare). Workshopen hålls av sakkunniga Najat Ouakrim-Soivio på finska. Anmäl dig senast den 15 januari till info@apff.fi . Deltagaravgiften är 55 euro.