La réception des Laudatur de français

La réception des Laudatur de français & badge haalarimerkki

Nous avons le plaisir d’annoncer la réception des Laudatur de français le mercedi 8 juin de 15h30 à 17h à l’Ambassade de France, Helsinki. La date limite des inscriptions est le 27 mai

Kuluneena vuonna ranskan kirjoittaneet sekä lukion 2. vuoden opiskelijat että valmistuvat ylioppilaat kuuluvat kutsun piiriin. Ilmoittautumislinkki tulee toukokuun jäsenkirjeessä jäsenillemme.