Korjausohjeet lähetetään sähköpostitse vain yhdistyksen jäsenmaksun maksaneille (pelkkä SUKOLin jäsenmaksu ei riitä).